Uzņēmēju Vēstis, Jūlijs 2021

Mūsu biedrības izdevums “Uzņēmēju Vēstis” atgriezies pie jums pēc neliela pārtraukuma. Tagad jau mūsdienīgā un ilgtspējīgā digitālā formātā. Aicinām iepazīties ar jūlija numuru:

https://www.marupesuznemeji.lv/uznemeju-vestis-julijs

Tajā lasāma valdes priekšsēdētāja sleja, jaunumi biedrības dzīvē un atklāta intervija ar Sanitu Bučinieci un Kārli Bodnieku par biedrības izaugsmi 10 gadu laikā.

Author: Gunita Ievkalne