KONTAKTI

REKVIZĪTI

Biedrība “Mārupes uzņēmēji”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Reģistrācijas Nr.: 50008177971
PVN reģistrācijas Nr.: LV50008177971
Bankas konts: A/s Swedbank, HABALV22, LV03HABA0551030739748

info@marupesuznemeji.lv

 

Silvestrs Savickis
Valdes priekšsēdētājs
tālr. 29223140
e-pasts: silvestrs.savickis@lead.lv

Liāna Putniņa
Valdes priekšsēdētāja vietniece
tālr. 29189155
e-pasts: liana.putnina@marupesgb.lv

Ilmārs Jasinskis
Valdes loceklis
tālr. 29153618
e-pasts: ilmars@marupe.net

Miks Lukstiņš
Valdes loceklis
tālr. 26321299
e-pasts: miks@fixman.lv

Agris Locs-Dārznieks
Valdes loceklis
tālr. 27057686
e-pasts: agris@notre.lv

 

Gunita Ievkalne
Administratīvā vadītāja
tālr. 22516333
e-pasts: info@marupesuznemeji.lv