Uzņēmēju Vēstis

Uzņēmēju Vēstis

JŪLIJS 2021

BIEDRĪBAS “MĀRUPES UZŅĒMĒJI” IZDEVUMS

NR. 53

Sveiciens mūsu uzticīgajiem lasītājiem!

Mūsu biedrības izdevums “Uzņēmēju vēstis” šodien atgriežas pie jums pēc neliela pārtraukuma. Tagad jau mūsdienīgā un ilgtspējīgā digitālā formātā. “Uzņēmēju vēstis” pirmais izdevums tika radīts 2014. gada maijā, visus šos 7 gadus tas bija kā drukāts pielikums pašvaldības avīzei “Mārupes vēstis” un nonāca ikvienas novada mājsaimniecības pasta kastītē. Tagad mēs to nogādāsim ikviena mūsu biedra un ilggadējo sadarbības partneru elektroniskajās pasta kastītēs, tādejādi vēl precīzāk un tiešāk uzrunājot tos, kuriem ir svarīga uzņēmējdarbības izaugsme jau jaunajā, apvienotajā Mārupes un Babītes novadā.

Lasīt vairāk

Marts katru gadu iezīmē pārmaiņas biedrības vadībā. No iepriekšējā gada darbu valdē turpina tikai viens valdes loceklis – “JIP Mārupīte” saimnieks Ilmārs Jasinskis. Par jaunajiem valdes locekļiem bez Ilmāra kļuvuši finanšu nozares speciāliste Liāna Putniņa, digitālās komunikācijas eksperts Agris Locs-Dārznieks un publiskās telpas labiekārtošanas speciālists Miks Lukstiņš. Biedrības vadība ir uzticēta man – komunikācijas un sabiedrisko attiecību nozares uzņēmējam Silvestram Savickim. Labā ziņa ir, ka visi valdes locekļi ir uzņēmēji, savu uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, kuri vislabāk saprot uzņēmējdarbības plusus un mīnusus, jo paši šo visu ikdienā izbauda uz savas ādas – saprot uzņēmējdarbības riskus un izaicinājumus, atbildību pret saviem darbiniekiem un klientiem, personīgi izjūtot ikvienas normatīvo aktu izmaiņas un visdažādākās krīzes. Šīs sajūtas šodien dinamiski pastiprina C19 pandēmija. Tomēr mēs visi esam gatavi veltīt savu personīgo laiku šim sabiedriskajam un ļoti nozīmīgajam darbam biedrībā, mūsu kolēģu un bieži draugu uzņēmēju labā.

Runājot par biedrības darba prioritātēm, vēlos teikt, ka tās nebūs jaunas vai citādākas, bet savulaik labi iedibinātās tiks paceltas jaunā kvalitātē. Pirmkārt, turpināsim savu galveno uzdevumu – būt par konstruktīvu sadarbības partneri novada pašvaldībai, valsts pārvaldes institūcijām un nozares NVO. Kopš marta aktīvi piedalāmies jaunā apvienotā novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, novada Konsultatīvajās padomēs un citos sadarbības formātos. Otrkārt, turpinām rūpēties par savu biedru konkurētspējas un sadarbības paaugstināšanu, rīkojot izglītojošus seminārus “Par divām stundām zinošāks”, biedru tīklošanās pasākumus un neformālos notikumus, kā, piemēram, aprīlī organizējām tiešsaistes kulinārijas nodarbību “Vakariņas ar Andri Rūmīti” – mūsu biedru un aktīvu dalībnieku, ģimenes restorāna “Hercogs” namatēvu. Treškārt, mēs turpināsim attīstīt savu sociālās atbildības platformu – rūpes par jauno uzņēmēju veidošanu, atbalstot novada izglītības iestāžu skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izaugsmi – gan sniedzot mentoru pienesumu, gan vērtējot un apbalvojot viņu darbu rezultātus. Izdevumā “Uzņēmēju vēstis” varēsim pastāstīt tikai par daļu no veiktā, tāpēc aicinām sekot mūsu Facebook lapai, kurā teju ik dienu vēstām par visiem notikumiem un aktualitātēm. 

Šis ir biedrības 10. jubilejas gads! 9. maijā svinējām savu apaļo dzimšanas dienu, kam par godu organizējām neaizmirstamu ārtelpu notikumu “10 gadi 10 pieturās”. Šī notikuma tapšanā piedalījās ap 30 biedru, kuri veltīja savu laiku un finanšu resursus, lai vēlreiz piedzīvotu desmit gadu būtiskākos notikumus un atkal satiktu tos biedrus, kuri katrs un ikviens ir devuši savu pienesumu mūsu biedrības izaugsmē, ar kādu lepojamies šodien. Viss 2021. gads tiks atzīmēts mūsu jubilejas zīmē, kam par godu esam iecerējuši organizēt virkni dažādu notikumu. Sekojiet mums, pievienojieties biedrības dalībniekiem, lasiet jaunās “Uzņēmēju vēstis” un mūsu lapu sociālajā tīklā Facebook! 

Silvestrs Savickis,
biedrības valdes priekšsēdētājs.

INTERVIJA

Sinerģija un kopības sajūta, kas novadam ir svarīga

Desmit gadu laikā biedrība „Mārupes uzņēmēji” ir kļuvusi par organizāciju ar respektējamu ietekmi, vārdu un balsi ne tikai novada, bet arī valsts mērogā.
Sanita Bučeniece, biedrības idejas iniciatore un pirmā administratīvā vadītāja; Foto: Ingrīda Bondare

Sinerģija un savējo kopības sajūta, kaimiņš–kaimiņam atbalsts un praktiski darbi, uzlabojot iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu – tas ir biedrības „Mārupes uzņēmēji” desmitgades darbības rezultāts, ko sarunā akcentē biedrības idejas autore un pirmā administratīvā vadītāja Sanita Bučiniece un viens no oficiālajiem dibinātājiem un arī kādreizējais biedrības vadītājs Kārlis Bodnieks.

Lasīt vairāk

Dzimšanas vieta – kultūras nams

2011. gads bija laiks, kad atkopāmies pēc finanšu krīzes ietekmē radītajiem satricinājumiem. Mārupes pašvaldībā ziemā notika seminārs, kurā tika runāts par uzņēmējdarbības attīstību novadā, tā ceļu uz biedrības dibināšanu atceras Sanita Bučiniece. „Tai sanāksmē izkristalizējās vairāku tēmu loks, ko akcentēja uzņēmēji. Izskanēja kristiskas piezīmes par sadarbību ar domi, bija arī dažādi problēmjautājumi. Jau tolaik Mārupe bija ievērojams novads ar daudziem lieliem uzņēmumiem. Šai pasākumā nobrieda ideja: ja ir tik daudz problēmjautājumu, tad uzņēmējiem jānāk kopā, lai varam labāk pārstāvēt savas intereses. Turpat es izveidoju sarakstu ar, šķiet, 26 uzņēmumiem, kuri bija gatavi iesaistīties,” atceras viņa. Tobrīd vēl neesot bijis zināms, kāda veida pārstāvniecība tā būs. Tika noorganizēta pirmā tikšanās. „Ja pareizi atceros, tas notika martā. Mārupes kultūras namā lejā, pagrabā, ir mēģinājumu zāle. Tajā sanācām un nolēmām: dibināsim biedrību. Tika izraudzīti aktīvākie cilvēki, ievēlējām valdi, un tad jau sākām regulāri tikties,” atmiņās dalās Sanita.

„Droši vien katrs no sava spilgtāko atmiņu skatu punkta atceras ko savu, un versijas par biedrības dibināšanu var būt dažādas,” piebilst Kārlis Bodnieks. „Es atceros, ka kultūras namā bija pasākums – aptaujas prezentācija par novada uzņēmējiem, uz kuru kopā bija sanākuši uzņēmēji. Zālē tika izteikta doma: „Klau, mēs esam tik daudzi, bet viens par otru un par to, kas notiek mums apkārt, maz zinām, tāpēc vajag dibināt biedrību.” Pēcāk tikusi organizēta tikšanās jau ar konkrētu mērķi – biedrības dibināšana. „Pirms to darīt, mēs apzinājām arī citu pieredzi, bija jau līdzīgas biedrības dibinātas. Uzaicinājām Blīdenes uzņēmēju biedrības pārstāvi, kas dalījās savā pieredzē, kā tā strādā,” turpina Kārlis. Jautāts, kā sagadījās, ka bijis viens no oficiālajiem dibinātājiem, viņš atbildēja: „Es gadījos konkrētā vietā konkrētā laikā, kā jau dzīvē tas notiek. Es nenācu ar misijas uzdevumu – veidot biedrību. Tas bija tāpat kā sportā: laukumā esot, kad bumba nāk pie tevis, tu bumbu ņem un ej uz priekšu. Šai gadījumā bija līdzīgi.”

Sanitai, kura kopā ar biedrību pavadīja pirmo gadu (vēlāk viņa sāka darbu citā uzņēmumā Rīgā), spilgtā atmiņā palicis gan pats dibināšanas process, kad bijis jāizdomā, ko un kā darīt, gan arī, kā visiem sapazīties un „pieslīpēties”. Vēl viņa atminas pirmo kopīgo talku pie Mārupes kapiem – piemiņas zīmes skvērā, kuru uzņēmēji labiekārtojuši, stādījuši stādus. „Lai gan pēc tam neesmu bijusi cieši saistīta ar biedrību, esmu visu laiku sekojusi līdzi tās aktivitātēm, piedalījusies pasākumos. Man ir bijis liels prieks vērot, kā šai laikā kopā ar biedrību auguši arī tās biedri, kā šaipusē viss attīstījies. Piemēram, kad dibinājām biedrību, pašā idejas aizmetnī bija iecere par „JIP Mārupīte”. Šobrīd šī ir ļoti iecienīta atpūtas vieta ar koncertiem un citām aktivitātēm ne tikai novada iedzīvotāju vidū, šurp brauc arī rīdzinieki un ne tikai. Attīstība ir pats foršākais, ko var novērot desmitgadē,” atzīst Sanita.

Lai kaimiņš pazītu kaimiņu

Ar kādām domām, cerībām un konkrētiem uzdevumiem tika dibināta biedrība „Mārupes uzņēmēji”? Sanita atminas: „Gribējām, lai pašvaldība uzklausītu uzņēmēju intereses, ieklausītos mūsu viedoklī par attīstības perspektīvām, infrastruktūru utt., lai nav tā, ka dome strādā no mums atrauti. Tolaik pašvaldībā vēl nebija konsultatīvās padomes ar uzņēmējiem. Jau tolaik bija daudz lielu uzņēmumu, kas gribēja savas intereses pārstāvēt.”

Kārlis papildina: „Viens mērķis bija: zināt, kas notiek kaimiņos – ar „savējiem”, lai mēs pazītu viens otru un spētu palīdzēt (tā veidojās mūsu akcents kaimiņš–kaimiņam). Otrs pīlārs bija apvienot cilvēkus, kuriem nav vienalga, kas notiek mūsu novadā. Reģionālās biedrības uzsvars ir tieši novads, apkaime, atšķirībā no, piemēram, nozaru asociācijām, kurām ir citas intereses, vai arī no lielākām organizācijām kā LTRK, LDDK u. c., kuru mērķi un uzdevumi arī ir citādāki nekā reģionu pārstāvniecībām. Mums sākumā bija divas lietas, kas mūs mudināja kopā darboties. Tolaik Mārupē tika sākts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveides projekts, un pašvaldība konsultējās ar uzņēmējiem, kurās ielās vilkt komunikācijas, kā labāk realizēt šo projektu. Otrs bija (nesauksim to par „ārējo ienaidnieku”) projekts Rail Baltica, kas ienāca Mārupē un bija plānots caur Vētrasciemu. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem šis plāns gluži nepatika, un mums bija savs redzējums par to, kā būtu jābūt. Šie divi aspekti mūs satuvināja.”

 

Ar pozitīvu bilanci

Desmit gadi biedrībai – tas nav mazs laiks, lai gan šķiet palidojis vēja spārniem. Kas no paveiktā bilances būtu īpaši uzteicams? „Man ir prieks, ka kopš biedrības dibināšanas brīža vismaz trīskārt ir audzis dalībnieku skaits. Ir bijušas daudzas ļoti labas iniciatīvas sadarbībā ar lielajām uzņēmēju organizācijām kā LTRK, LDDK, arī dažādi pasākumi. Mēs iedibinājām Ziemassvētku labdarības akciju, sporta spēles, kurās piedalās uzņēmēji, novadā ir izvietotas dažādas informatīvas norādes, esam sarūpējuši lielo pulksteni Mārupē, bijušas talkas… Ir paveikts daudz. Droši vien jāuzsver arī izveidotā pretimnākošā sadarbība ar domi. Pašos biedrības pirmsākumos mūsu valdē darbojās arī domes pārstāvis Pēteris Pikše, sākotnēji stiprinot šo sadarbību. Valde ir rīcībspējīga. Redzams, ka tas nav viegli, jo visi ir aizņemti savos biznesos, kur ir vadītāji, un šis ir papildu pienākums un atbildība. Vienlaikus tā ir arī laba skola uzņēmējiem un cita veida pieredze, jo biedrība ir nevalstiska organizācija. Tomēr neizmērāms sasniegums ir panāktā novada kopības sajūta, kā arī sinerģija, savstarpējā sadarbība – tas ir pozitīvais, kas panākts,” uzskata Sanita.

“Atskatoties uz aizvadītajiem desmit gadiem, būtu daudz ko atcerēties, arī pa kādam kuriozam,” papildina Kārlis. Tomēr viņš vēlas izcelt vairākas lietas. „Mums ir izdevies izveidot biedrību ar struktūru, kas spēj funkcionēt. Dažādas intereses „salikt” kopā nav nemaz tik viegli, turklāt šī ir organizācija, kurā esot, ziedojam diezgan daudz sava laika, resursu. Tomēr šeit var saņemt cita veida gandarījumu, jo tiešā veidā no šādas darbošanās tavs bankas konts nepapildinās. Biedrība ir iedibinājusi daudzas labas lietas: „Uzņēmēju brokastis”, „Par 2 stundām zinošāks”, kad mēs dalāmies ar interesantu pieredzi. Iepriekš tas notika klātienē, tagad – attālināti. Mēs aktīvi iesaistāmies skolēnu mācību uzņēmumu atbalstā: skolēni ir daudz ieguvuši, tai skaitā audzējot savu pašapziņu, kad labākie piemēri tikuši izstādīti publiski. Tas, ka arī šais apstākļos esam iedibinātās iniciatīvas saglabājuši, apliecina ne tikai to dzīvotspēju laika gaitā, bet arī to, ka tas ir vērtīgi un uzņēmējiem nepieciešams,” izsakās viņš.

Biedrība arī Latvijas mērogā ir bijusi labs piemērs citām organizācijām, ir rosinājusi pārmaiņas ne tikai novadā, bet arī valstiskā mērogā (t. sk., likumdošanā). „Biedrībā ir darbojušies un darbojas aktīvi, uzņēmīgi cilvēki, no kuriem var mācīties, iedvesmoties. Paši ir sasnieguši teicamus rezultātus biznesā un ir spējīgi dalīties ar citiem ar savu labo praksi,” saka Sanita.

Kārlis turpina: „Pa šiem gadiem esam izveidojušies par vērā ņemamu novada pārstāvniecību ne vien pašu mājās, bet arī valsts līmenī. Mums ir bijis daudz iniciatīvu, ar kurām esam gājuši kā pionieri (atcerēsimies kaut vai pirmo Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresu), esam bijuši piemērs citiem, un, iespējams, vienīgie, kuriem masu saziņas līdzekļu reģistrā bija reģistrēta pašiem sava avīze. Tagad šīs „Uzņēmēju vēstis” ir jāatjauno digitālā formā.”

 

Audzēt ietekmi mārupiešu interesēs

Kārlis Bodnieks, biedrības dibinātājs; Foto: Ingrīda Bondare

Kādi būtu ceļavārdi Mārupes uzņēmējus apvienojošajai biedrībai turpmākajiem gadiem?

„Gribu pateikt lielu „paldies” visiem, kuri darbojušies un darbojas biedrībā: par viņu nesavtīgumu un personisko ieguldījumu, kas ļauj biedrībai kļūt stiprākai. Tai ir jāturpina tās labās iniciatīvas, kas jau pārbaudītas laika gaitā. Tomēr mums ir arī jāadaptējas laikam, jākļūst digitāliem un jāmācās arī šādi uzrunāt cilvēkus. Cilvēks ir sociāla būtne, un, protams, klātienes kontakts ir svarīgs, un tas nākotnē nekur nepazudīs. Dzīve pierāda, ka šāds hibrīdmodelis: klātiene ar attālinātu saziņu un komunicēšanu darbojas. Vēl es gribētu, lai biedrības valdē aktīvāk iesaistītos arī citi biedri, jo tā ir nenovērtējama pieredze ikvienam. Savstarpējā sadarbība, spējot apvienot dažādus viedokļus, – tas noteikti nav un nebūs viegli. Ir jāiet uz priekšu!” novēl Kārlis.

Sanita biedrībai arī turpmākos gados novēl augt un attīstīties. „Pēc reģionālās reformas Mārupei pievienojas Babīte. Arī tur ir daudz uzņēmumu. Tāpēc gribu novēlēt, lai biedrība kļūst vēl spēcīgāka: ar savu balsi un vēl lielāku ietekmes svaru, pieņemot likumus vai grozījumus pašvaldībā vai valstiski, kas būtu mūsu – iedzīvotāju un uzņēmumu – interesēs! Lai šī ietekme nezūd, bet gan stiprinās!” novēl viņa.

JAUNUMI

  • Biedru sapulcē ievēlē jaunu valdi

 

Marta sākumā ikgadējā biedru sapulce biedrības vadību uzticēja Liānai Putniņai (Mārupes Grāmatvedības birojs), Mikam Lukstiņam (Fixman), Agrim Locam-Dārzniekam (Notre) un Ilmāram Jasinskim (JIP Mārupīte). Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Silvestrs Savickis (LEAD. Korporatīvā komunikācija). Valdes prioritātes ir ietekmes vairošana pašvaldības un valsts institūcijās, biedru interešu pārstāvība un konkurētspējas celšana un sociālās atbildības projekti.

  • 10 gadi 10 pieturās

 

Sagaidot savu 10. dzimšanas dienu, 8. maijā biedri organizēja ārtelpu notikumu “10 gadi 10 pieturās”. Mārupē 10 vietās, kas bijušas nozīmīgas biedrības dzīvē šīs dekādes laikā, bija iespēja satikt tos cilvēkus, kuri piedalījās biedrības vēstures veidošanā, aplūkot foto materiālus, dokumentus un instalācijas un atjaunot emocijas par kopīgi piedzīvoto vēsturi. Pasākuma organizēšanā un norisē piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki.

Lasīt visus jaunumus
  • Biedri tiekas, izglītojas un pilnveidojas

 

Lai arī pandēmija diktēja savus ierobežojumus, biedrības dalībnieki turpināja aktīvu sabiedrisko dzīvi arī virtuālā formātā. Kopš pavasara notikušas divas digitālās brokastis, kad aprīļa sākumā biedri dalījās ar saviem stāstiem par biznesa neveiksmēm un piedzīvotajiem izaicinājumiem, bet jūnija sākumā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – dalījās ar to bērnības pieredzi, kas kalpoja par impulsu vēlākai uzņēmējdarbības sākšanai.

Izglītības laukā notika divi semināri ciklā “Par 2 stundām zinošāks”, kur martā ar sociālā tīkla LinkedIn trikiem, stiķiem un iespējām dalījās Ieva Drāzniece, bet aprīļa beigās personālvadības līkločos vadīja speciālistes no uzņēmuma “MyHR” Daiga Vintere, Sanita Aišpure, Kaiva Beitika un Zane Sildnika.

  • Gatavojam ar šefpavāru Andri Rūmīti

 

Aprīļa nogalē iecienītā Mārupes restorāna “Hercogs” namatēvs rīkoja virtuālo meistarklasi. Kopā, bet katrs savās mājās gatavojām Andra iecienīto laša el papilote ar dārzeņiem un leģendāro garneļu zupu.

  • Turpinām veidot jauno uzņēmēju paaudzi

 

Maija vidū biedrības mentoru un aktīvistu komanda piedalījās Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) darbu vērtēšanā. Pirmo vietu žūrija piešķīra uzņēmumam “Athene”, kas nodarbojas ar paklāju aušanu īpašā tehnoloģijā, otro – SMU “Quotte”, kas ražo ar dažādiem citātiem apgleznotus šķīvjus, bet trešo – “OneStop360”, kas klientiem piedāvā objektu fotografēšanu 360 grādu rakursā attēlu izmantošanai digitālajā vidē. Visi, kopumā 7 SMU, ieguva iespēju apmeklēt individuālo meistarklasi digitālo rīku izmantošanā marketinga vajadzībām pie SIA “Notre”.

  • Piedalāmies novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas veidošanā

 

Jau vairākus mēnešus abu apvienojamo Mārupes un Babītes novadu pašvaldības strādā pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumenta izgatavošanas un organizē daudzveidīgus sabiedrības iesaistes pasākumus – gan tematiskās darba grupas, gan konsultatīvās padomes un apspriedes ar atsevišķām sabiedrības grupām. Savu viedokli un ierosinājumus par jaunā novada attīstību formulēja mūsu biedri Silvestrs Savickis, Silva Jeromanova-Maura, Ilmārs Jasinskis, Rūta Skujeniece un citi mūsu biedrības dalībnieki. Paredzēts, ka Attīstības stratēģiju apstiprinās jaunievēlētās domes deputāti šī gada rudenī.

  • Sadarbība ar pašvaldību formālā un neformālā gaisotnē

 

Martā notika šogad jau otrā biedrības dalībnieku neformālā virtuālā tikšanās ar novada domes politisko un administratīvo vadību, kuras laikā neformālā atmosfērā tika izrunāti aktuālākie ar uzņēmējdarbību saistītie jautājumi. Biedrība ir pārstāvēta arī visās 5 novada Konsultatīvajās padomēs, kuru sanāksmes īpaši intensīvi notika tieši šopavasar. 

  • “Mārupe izvēlas 2021”

 

Pašvaldību vēlēšanas gaidot, 2. jūnijā rīkojām jau tradicionālās deputātu kandidātu debates. Golfa klubā “Viesturi” satikās 9 no 11 pašvaldību vēlēšanās iesniegto sarakstu pārstāvjiem. Uz mūsu vadītāja Silvestra Savicka uzdotajiem jautājumiem atbildēja Līga Kadiģe (LRA), Mārtiņš Bojārs (ZZS), Aivars Osītis (A), Andris Puide (NA), Edgars Jansons (Progresīvie), Gatis Pāvils (PAR), Vadims Baraņiks (Alternative), Zigmārs Vestfāls (JKP) un Darja Cvetkova (S). Sveicam visus jaunievēlētos deputātus!

  • Jauni biedri

 

Maijā biedrībai “Mārupes uzņēmēji” pievienojās divi jauni biedri: būvniecības nozares uzņēmums SIA “ASPATTS” un bezpeļņas organizācija “CAT CARE COMMUNITY”, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības jomā.

  • Aktīva dalība nevalstiskā sektora organizācijās

 

Kopš 26. maija Mārupes uzņēmēji ir kļuvuši par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedriem. Tādejādi esam pārstāvēti abās ietekmīgākajās nacionālā mēroga uzņēmēju organizācijās. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri esam jau kopš 2013. gada. 

Turpinām aktīvu pārstāvību arī biedrībā “Pierīgas partnerība”, kur piedalāmies gan ar pašu sagatavotajiem projektiem, gan vērtējot citu vietējo kopienu pārstāvju iesniegtos darbus. “Pierīgas partnerības” padomē mūs pārstāv mūsu biedrības valdes locekle Liāna Putniņa.

SEKO BIEDRĪBAS AKTIVITĀTĒM UN IESAISTIES

Biedrības "Mārupes uzņēmēji" 10. jubilejas gada notikumiem un norisēm aicinām sekot sociālajā tīklā Facebook.

Jautājumus, ierosinājumus un uzmundrinājumus lūdzu adresēt Administratīvajai vadītājai Gunitai Ievkalnei (mob.t: +371 22516333, E-pasts: info@marupesuznemeji.lv) vai valdes locekļiem personīgi.

Mūsu projekti un notikumi nevarētu tikt realizēti bez finansiāla atbalsta, tāpēc sakām PALDIES:

Ģenerālsponsoriem:              

Atbalstīitājiem: un RIX Property