MEDIĀCIJA

 

Piedāvājam profesionāla un pieredzējuša mediatora pakalpojumus visiem Latvijas uzņēmējiem.

Ja kāda no mediācijā iesaistītajām pusēm ir biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībnieks, tiek piedāvāta 30% atlaide no mediatora darba maksas.

Kas ir mediācija?
Vai Jūs uzskatāt, ka optimālākais ceļš biznesa domstarpību risināšanai ir tiesāšanās? Mēs – nē. Tādēļ ar 2016. gada martu esam ieviesuši mūsu biedrībā jaunu pakalpojumu: biznesa mediāciju.

Mediācija ir pasaulē labi pazīstams un atzīts rīks dažāda veida domstarpību risināšanai pārrunu ceļā, piesaistot pārrunu vadīšanai profesionālu mediatoru. To izmanto, lai panāktu vienošanos starp strīdniekiem visdažādākajās dzīves jomās: no konfliktiem ģimenē un skolā līdz biznesa mediācijai.

Biznesa mediācija tiek plaši izmantota ASV un Rietumeiropā konfliktu risināšanā starp:

 • biznesa partneriem;
 • piegādātājiem un klientiem;
 • uzņēmuma darbiniekiem;
 • darba devējiem un ņēmējiem;
 • nekustamā īpašuma īpašniekiem un nomniekiem.

Mediācijai salīdzinājumā ar tiesu ir vairākas priekšrocības:

 • ātrums: mediācijā parasti rezultāts tiek panākts dienu, nevis mēnešu vai gadu, laikā;
 • zemas izmaksas: lai arī mediatora darbs ir jāapmaksā, ņemot vērā ātro rezultāta sasniegšanu, kopējās mediācijas izmaksas ir būtiski zemākas;
 • konfidencialitāte: visa mediācijas gaitā iegūtā informācija paliek starp mediācijā iesaistītajām personām;
 • pušu kontrole pār sarunu gaitu un rezultātu: konfliktā iesaistītās puses iesaistās mediācijā brīvprātīgi un pilnībā kontrolē tās rezultātus. Proti, mediācijā nevar tikt panākta vienošanās, kurai kāda no pusēm nepiekrīt;
 • iespēja saglabāt attiecības: tiesāšanās procesā attiecības starp pusēm parasti tiek neglābjami sabojātas, kamēr mediācija dod iespēju pusēm labāk izprast vienai otru un, iespējams, atjaunot normālas attiecības;
 • tiešs kontakts: mediācijā parasti pārrunas veic uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki, savukārt, tiesā notiek juristu sacensība. Līdz ar to ir lielāka iespēja, ka mediācijā panāktā vienošanās pilnīgāk ievēros pušu intereses, puses to labprātīgāk izpildīs un, kā minēts, vienošanās radīs pamatu normālu attiecību atjaunošanai.

Papildus informācija
Papildus informāciju par mediāciju var iegūt pie biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībnieka, sertificēta mediatora Normunda Čiževska (tālr: 29216224, e-pasts: normunds.cizevskis@marupesuznemeji.lv).