Mums ir jauns biedrs – Cat Care Community

Cat Care Community ir bezpeļņas organizācija, kas ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Biedrības mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību un atbildību uz dzīvnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu Latvijā. Meklējam mājas bezsaimnieku kaķiem un uzlabojam ielu kaķu koloniju dzīvi.

Mūsu darbi:

– Ielu kaķu glābšana, ārstēšana, pagaidu māju nodrošināšana un jaunu saimnieku meklēšana;

– Ielu kaķu sterilizēšana, ārstēšana, barošana un mājiņu uzstādīšana;

– Jauno saimnieku atbalstīšana ar starta komplektiem;

– Slimu kaķu glābšana, āsrtēšana.

Author: Gunita Ievkalne