Valdes sēde 11.01.

Ikmēneša atklātā valdes sēde, pārrunāsim biedrības un novada aktuālos jautājumus.
Pieteikties, rakstot uz info@marupesuznemeji.lv līdz 10.janvārim

Sēdē iespējams piedalīties gan klātienē, gan pieslēgties tiešsaistē Zoom platformā. Pieslēgšanās saite tiks izsūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

Author: Gunita Ievkalne