Tikšanās ar Mārupes novada Domes deputātiem un vadību 18. septembrī‏

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” aicina novada uzņēmējus uz tikšanos ar Mārupes novada Domes deputātiem un vadošajām amatpersonām š.g. 18. septembrī, plkst. 16:00, Mārupes Kultūras namā. Pulcēšanās un reģistrācija no plkst. 15:45.

Tikšanās tiek organizēta, lai dotu iespēju mūsu biedrības dalībniekiem un citiem Mārupes novada uzņēmējiem diskutēt ar pašvaldības pārstāvjiem par novada uzņēmējdarbības videi svarīgiem jautājumiem, atskatīties uz līdzšinējo sadarbību un vienoties par kopīgu rīcību mūsu novada veiksmīgai attīstībai.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ, lūdzu, piesakiet dalību uz info@marupesuznemeji.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu un pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Ar cieņu,

Normunds Čiževskis
Valdes priekšsēdētājs
Biedrība “Mārupes uzņēmēji”


Doties atpakaļ