PAKALPOJUMI

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • reklāma biedrības preses izdevumā “Uzņēmēju vēstis”; plašāka informācija mājaslapas sadaļā Uzņēmēju vēstis;
  • mediācija – visu veidu komercstrīdu un ar uzņēmējdarbību saistītu konfliktsituāciju risināšana ar neatkarīga un profesionāla mediatora palīdzību; plašāka informācija mājaslapas sadaļā Mediācija.

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībniekiem ir pastāvīgas atlaides visiem pakalpojumiem.