Kopsavilkums par valdes sēdi 08.08.2018.

2018.gada 8.augustā biedrības valde pulcējās uz sēdi SIA “Mārupes Kosmoss”. Uzņēmuma vadītāja iepazīstināja ar uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem. Valde uzklausīja LDDK projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāju un vienojās par plašāku tikšanos ar biedrības biedriem. Izskatīja jautājumus par biedrības preču zīmi, par dažāda veida atbalstu novada skolēniem (ekskursijas uz uzņēmumiem, vieslekcijas, konkursi u.c.), par laikrakstu “Mārupes Uzņēmēju Vēstis”, par tuvākajām semināru “Par 2 h zinošāks” tēmām un citiem aktuālajiem jautājumiem.


Doties atpakaļ