Iznācis jaunais marta Uzņēmēju Vēstis numurs

“Uzņēmēju Vēstis” ir informatīvs izdevums, ar kura starpniecību pavēstām par biedrības aktualitātēm, informējam novada iedzīvotājus par biedrības “Mārupes uzņēmēji” un citu novada uzņēmumu produktu un pakalpojumu klāstu.

Marta elektroniskais izdevums pieejams šeit:
http://www.marupesuznemeji.lv/uznemeju-vestis/

Par reklāmas vai sludinājumu izvietošanas iespējām avīzē rakstiet: info@marupesuznemeji.lv


Doties atpakaļ