Kļūt par biedru

Ar 2017. gada 3. marta biedrības kopsapulces lēmumu biedru nauda ir noteikta 105 EUR gadā. Iestāšanās maksa ir saglabāta nemainīga – 15 EUR.


Doties atpakaļ