Biedrības kopsapulce 2013. gada 21. martā

2013. gada 21. martā plkst. 17:00, SIA “SilJa” telpās (adrese: Mārupes novads, Tīraine, Jelgavas ceļš 16, konferenču zāle 2. stāvā) notiks biedrības „Mārupes uzņēmēji” kopsapulce, kuras gaitā atskatīsimies uz 2012. gadā paveikto un apspriedīsim biedrības prioritātes 2013. gadam.

Viens no svarīgākajiem darba kārtības punktiem ir jaunas valdes ievēlēšana. Ja vēlaties aktīvi iesaistīties biedrības uzdevumu īstenošanā 2013. gadā, tad lūdzam pieteikt savu kandidatūru līdz š.g. 6. martam uz e-pastu: marupesuznemeji@inbox.lv, lai varam pirms kopsapulces valdes sēdē veikt pārrunas, izstāstot valdes darbības funkcijas un norises.

Kopsapulcē ir paredzēta svarīgu lēmumu izskatīšana un balsošana, tāpēc lūdzam visus biedrības dalībniekus tajā piedalīties. Ja Jūs tomēr netiekat uz kopsapulci, atgādinām, ka ir iespēja savā vietā pilnvarot citu personu.

Kopsapulces darba kārtība tiks izziņota tuvākajās dienās.


Doties atpakaļ