Ārkārtas biedru sapulce – Paziņojums biedriem

Godātie biedri,

Ar šo informējam, ka, saskaņā ar 14.12. izziņoto informāciju (e-pastos, biedrības Facebook un weblapās), 28.decembrī plkst. 16:00 notika biedrības “Mārupes uzņēmēji”biedru ārkārtas sapulce.

Ārkārtas sapulcei reģistrējās 49 no 72 biedrības dalībniekiem, tādejādi tā uzskatāma par lemtspējīgu un notikušu.

Sapulces darba kārtībā bija 1. punkts: Par biedrības statūtu punkta 6.2.6. grozīšanu, nosakot minēto punktu sekojošā redakcijā: “Valdi ievēl uz diviem gadiem” (iepriekš uz vienu gadu). Lēmuma projekts nosaka arī to, ka esošo valdi grozījumi neskar.

Visi ārkārtas sapulce dalībnieki izmantoja likumdošanā noteikto iespēju balsot attālināti un iepriekš, savu balsojuma lapu parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot platformas “eMāja” sniegto iespēju apliecināt savu balsojumu ar Smart-ID digitālo identitātes apstiprināšanas rīku.

Saskaitot nodotās balsis, rezultāts ir sekojošs:

  • PAR grozījumiem – 47 balsis
  • PRET grozījumiem – 1 balss
  • Par nederīgu tika atzīts 1 biļetens.

Lai Statūtu grozījumi tiktu apstiprināti, ir nepieciešams, lai par tiem nobalsotu puse + 1 balss no tiem, kas reģistrējušies sapulcei. Tādejādi biedrības “Mārupes uzņēmēji” ārkārtas biedru sapulcē 2021. gada 28. decembrī tika grozīti biedrības Statūti un, konkrēti, punkts 6.2.6., kas nosaka, ka biedrības valdes termiņš turpmāk būs 2 gadiiepriekšējā gada vietā. Vienlaicīgi šie grozījumi neskar esošo valdi.

Lai visiem ražīgs un saticīgs jaunais 2022. gads. Biedrības 10-gades jubilejas gads turpinās – tiekamies turpmākajos biedrības organizētajos notikumos un kārtējā biedru sapulcē, kas notiks 2022. gada martā (precīzs laiks norises vieta un forma tiks paziņoti atsevišķi).

Lai mums visiem izdodas! 😊

Author: Gunita Ievkalne