Uzņēmēju tikšanās 4.06

Nāc un piedalies – veidosim uzņēmējdarbības vidi kopā!

 Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvo padomi aicina Mārupes novada uzņēmējus uz tikšanos.

2018.gada 4.jūnijā, plkst.16:00, Mārupes Kultūras nama zālē, Daugavas iela 29

 Dalībnieki:

  • Biedrība “Mārupes uzņēmēji” un Mārupes uzņēmumu pārstāvji
  • Mārupes novada Domes pārstāvji: Domes priekšsēdētājs, Būvvaldes vadītāja, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, Attīstības nodaļas vadītāja,  Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs, Kultūras nama direktore, Sociālā dienesta vadītāja, Pašvaldības policijas priekšnieks, Teritorijas plānotāja, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante, Tūrisma organizatore, Ceļu būvinženieris, Sabiedrisko attiecību speciālists un Mārupes komunālie pakalpojumi pārstāvis.
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs

Uzklausīsim un diskutēsim par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem un pārrunāsim attīstības aktualitātes Mārupes novadā.

Diskusijas dienas kārtība:

  1. Uzņēmējdarbības perspektīvas Mārupes novadā: pašvaldības vīzija un uzņēmēju vajadzības.

Teritoriālā plānošana Mārupes novadā. (infrastruktūra – jaunie projekti un objekti, ēkas, ceļi, to ietekme un iespējas uzņēmējdarbībā)

  1. Kā pašvaldības vēl vairāk ieinteresēt uzņēmējdarbības attīstībā – LTRK un uzņēmēju priekšlikumi nodokļu politikas uzlabošanai.
  2. Dažādi jautājumi.

Mārupes novada Domē ir izveidota Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome ar uzņēmējdarbību saistītu jautājumu risināšanai un pašvaldība labprāt veltītu šo tikšanos konstruktīvai diskusijai par uzņēmējiem būtiskāko novadā.

Lūgums informēt par dalību seminārā, sūtot apstiprinājumu uz e-pastu:jolanta.kursiša@marupe.lv, kā arī aicinām uzņēmējus pirms tiekamies – līdz 31.05.2018. iesūtīt uz e-pastu: jolanta.kursisa@marupe.lv aktuālos jautājumus.

Author: Edite Alksne