Iznācis “Uzņēmēju Vēstis” aprīļa numurs

Tveršana

Šajā izdevumā iepazīstinām ar biedrības jaunievēlēto valdi, tās prioritātēm un iniciatīvām nākamajam gadam. Lasiet arī izklāstu par plānotajām nodokļu reformām un kā tās ietekmēs uzņēmējus. Avīzes numurā intervija ar jaunuzņemto biedrības dalībnieku Indaru Melzobu un atskats uz biedru kopā sanākšanu neformālā gaisotnē.

“Uzņēmēju Vēstis” ir informatīvs izdevums, ar kura starpniecību pavēstām par biedrības aktualitātēm, informējam novada iedzīvotājus par biedrības “Mārupes uzņēmēji” un citu novada uzņēmumu produktu un pakalpojumu klāstu.

Aprīļa elektroniskais izdevums pieejams šeit:  http://www.marupesuznemeji.lv/uznemeju-vestis/

Par reklāmas vai sludinājumu izvietošanas iespējām, lūdzu, sazinieties:  info@marupesuznemeji.lv