UZŅĒMĒJU BROKASTIS 3. janvārī

Nākamās Mārupes uzņēmēju brokastis notiks š.g. 3. janvārī, plkst. 9:30, šoreiz –  restorānā “32. augusts”, Mārupē, Sēļu ielā 12.

glezna

Uzņēmēju brokastis notiek katra mēneša pirmajā otrdienā, plkst. 9:30.